Prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal

1. Datele de identificare ale operatorului

EDUFUN Solution SRL, compania ce administreaza Muzeul VIZIONARIUM, cu sediul in mun. Craiova, str. Targului, nr. 26, etaj 1, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, cu buna credința, in mod echitabil si transparent, in scopuri determinate si legitime, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul).

EDUFUN Solution SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastra personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

EDUFUN Solution SRL respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor noştri şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-ului nostru şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, in conditii tehnice si organizatorice de securitate adecvata.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastra, daca sunt oferite cu buna stiinta, de buna voie, din proprie initiativa, fie la solicitarea EDUFUN Solution SRL, de exemplu prin unul din formularele online utilizate pe website-ul www.vizionarium.ro, respectiv formularul de rezervari online, formularul de contact online, etc., prin abonarea la newslettere (bineinteles, doar dupa ce ati optat sa primiti aceste newslettere), participarea la tombole si concursuri, etc.

Utilizarea website-ului www.vizionarium.ro de catre dumneavoastra se supune prezentelor prevederi si conditiilor generale, tehnice si de participare ale EDUFUN Solution SRL.

Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentei politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, nu utilizaţi website-ul nostru sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

EDUFUN Solution SRL nu va prelucra datele dumneavoastra personale decat in masura in care acest demers este necesar indeplinirii scopurilor mai jos mentionate, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.

2. Temeiul legal si scopul prelucrarii

EDUFUN Solution SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri:

• Programarea si derularea activitatii (realizarea de rezervari online) in conditii de siguranta;
• Facturarea si incasarea valorii serviciilor oferite;
• Marketing, promovare, reclama, publicitate, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor;
• Gestionarea relatiilor cu clientii; comunicarea comerciala cu clientii prin orice mijloc de comunicare;
• Activitati de audit si control/supraveghere;
• Arhivare, scopuri statistice.

EDUFUN Solution SRL va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.

3. Obligatia furnizarii datelor si consecintele nerespectarii acesteia

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara in scopul mentionat la punctul (2). Refuzul de a furniza datele dvs. personale, necesare realizarii scopului mentionat mai sus, va conduce la imposibilitatea EDUFUN Solution SRL de a-si indeplini obligatiile legale in legatura cu confirmarea rezervarii sau vizitei la Muzeul Vizionarium.

4. Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, alinierea sau combinarea, restritionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-ul www.vizionarium.ro nu este nevoie sa ne furnizati niciun fel de date cu caracter personal.

In contextul desfasurarii activitatii curente a EDUFUN Solution SRL va poate solicita anumite date cu caracter personal. In acest sens, EDUFUN Solution SRL va prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal:
a) date de identificare ale persoanei vizate: numele si prenumele
b) date de contact ale persoanei vizate: numarul de telefon fix / mobil, adresa de email, adresa
c) alte date: IP

5. Persoanele vizate si destinatarii datelor

Persoanele (vizate) ale caror date pot fi prelucrate de catre EDUFUN Solution SRL, exclusiv in scopurile mai jos mentionate, sunt:

• Clientii persoane fizice sau juridice ai EDUFUN Solution SRL (actuali, fosti sau potentiali);
• Vizitatori ai site-ului www.vizionarium.ro care au completat formulare de contact sau rezervari online sau s-au abonat voluntar la newsletter-ul Vizionarium.

Datele cu caracter personal inregistrate de catre EDUFUN Solution SRL sunt dezvaluite participantilor, la cerere, in scopul mentionat la punctul (2). Datele cu caracter personal prelucrate nu vor fi dezvaluite tertilor, cu exceptia autoritatilor si institutiilor publice, conform competentelor acestora si a legislației aplicabile, cum ar fi Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, instantele judecatoresti, notarii publici, executorii judecatoresti, organele de cercetare penala.

6. Durata prelucrarii

În vederea realizării scopului menţionat, EDUFUN Solution SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor, pana in momentul in care dumneavoastra sau reprezentantul legal/conventional al dvs veti exercita dreptul de opoziţie / de stergere.

7. Masuri de siguranta

Pentru a evita utilizarea fara drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizam metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici si proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

EDUFUN Solution SRL depune toate eforturile in privinta protejarii datelor dumneavoastra personale. Odata ce primim informatia referitoare la dumneavoastra, vom utiliza proceduri si masuri stricte de siguranta impotriva utilizarii neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgarii datelor personale.

8. Drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În calitate de persoană vizată, vă puteți exercita drepturile, astfel:
a) dreptul de acces la date
b) dreptul de rectificare a datelor,
c) dreptul de ștergere a datelor,
d) dreptul la restricționarea datelor,
e) dreptul de a va opune prelucrarii,
Drepturile de mai sus pot fi exercitate:
– printr-o solicitare scrisa, semnata, transmisa personal sau prin posta pe adresa companiei (EDUFUN Solution SRL, mun. Craiova, str. Targului, nr. 26, etaj I, ax 9-10, jud. Dolj) sau
– printr-o solicitare scrisa, semnata, transmisa pe cale electronica pe adresa de email a companiei (2019edufun@gmail.com.
f) dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.

Prin citirea acestui document, ati fost informat/a cu privire la drepturile de care beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat. Totodata, atunci cand prelucrarea se realizeaza cu consimtamantul dumneavoastra, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment in forma scrisa adresata EDUFUN Solution SRL in conditiile legislatiei aplicabile, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.
De asemenea, dumneavoastra aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, prelucrarii datelor personale in scop de marketing direct, utilizand, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa in materialele de marketing.

Prin citirea acestui document, ati luat la cunostinta si intelegeti faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre EDUFUN Solution SRL constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de EDUFUN Solution SRL si/sau derularea activitatii comerciale/contractuale.